วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วัฎจักรของกราฟ


การวิเคราะห์ Forex ขั้นที่ 4 วัฎจักรของกราฟ
 • ช่วงเวลาในตลาด forex

  ตลาด Australian Dollar or AUD เวลาเปิดตรงกับประเทศไทยเวลา 5.00 – 13.00 น.

  ตลาด Japanese Yen or JPY เวลาเปิดตรงกับประเทศไทยเวลา 7.00 – 14.00 น.

  ตลาด Euro or EUR เวลาเปิดตรงกับประเทศไทยเวลา 13.00 – 21.00 น.

  ตลาด British Pound or GBP เวลาเปิดตรงกับประเทศไทยเวลา 14.00 - 22.00 น.

  ตลาด Swiss Franc or CHF เวลาเปิดตรงกับประเทศไทยเวลา 13.00 – 21.00 น.

  ตลาด US Dollar or USD เวลาเปิดตรงกับประเทศไทยเวลา 19.00 ถึงเวลาตี 3 ปิดตลาด

  --------------------------------------------------------------------------------------------

  ธรรมชาติของสกุลค่าเงินมักจะมีธรรมชาติในตัวมันเองให้เห็นเสมอๆ
  การเกิด Cycle วงจรของรอบกราฟ มีธรรมชาติให้เห็นทุกๆ เวลา (TF)
  การฝึกมองธรรมชาติของแต่ละสกุลเงินนั่นจะทำให้เข้าใจการวิ่งของค่างเงินนั่นๆและจะเข้าใจการหยุดนิ่งว่าทำไมถึงนิ่ง
  การวิ่ง คือ การเกิดแนวโน้ม การนิ่งสวิงไปมาก็ คือ ไม่มีแนวโน้ม (sideway)

  จุดที่น่าสนใจของการมองหาจังหวะเข้าเทรด นั่นสำคัญมากๆ
  โดยจะแบบเป็นรอบที่น่าสนใจเป็น 3 รอบด้วยกันใน 1 วัน
  โดยมี 2 รอบที่มักจะวิ่งแรงๆและมีแนวโน้มเหมาะกับการเทรดเสมอๆ คือ ช่วงรอบ 13.00 – 17.00 โดยเฉลี่ยมักจะวิ่งและมีแนวโน้มให้เห็นเสมอๆ
  และช่วงรอบ 19.00 – 23.00 โดยเฉลี่ยมักจะวิ่งและมีแนวโน้มให้เห็นเสมอๆ
  ส่วนอีก 1 รอบ ที่วิ่งก่อนตลาด Us Dollar จะปิด
  รอบ 12.00 – ประมาณตี 1 (แต่การเคลื่อนไหวของราคาบางวันก็ไม่วิ่ง บางวันก็วิ่งแรง )
  รอบนี้โดยทั่วไปจะไม่สำคัญเท่า 2 รอบแรก (ฉะนั่นหาเวลาเล่นแค่ 2 รอบตอนแรกต่อวันก็พอแล้ว)
  เวลาที่มักจะวิ่งดูได้จากเวลาการเปิดและปิดตลาดของแต่ละสกุลเงินชนกัน และอยู่ในโซนเดียวกันมักจะมีแรงซื้อ แรงขายเข้ามามาก

  สรุปแล้วเวลาที่เหมาะกับการเทรด
  อยู่ระหว่าง 13.00 – 23.00 น. ของโซนตลาด EUR GBP USD สามตลาดนี้มักจะเป็นตัวการสำคัญของการวิ่งและมีแรงซื้อ ขายเข้ามามาก
  โดยจังหวะการเข้าเทรด มักจะนิยมเล่นเป็นรอบๆไปคือรอบ เวลา 13.00 – 17.00 โดยประมาณจะวิ่งหนึ่งรอบแล้วถึงมีการพักตัวของกราฟ(ราคาไม่วิ่งไปไหนมาก)
  และอีกหนึ่งรอบ ช่วงรอบ 19.00 – 23.00 อีกหนึ่งรอบแล้วถึงเกิดการพักตัวของกราฟ (ราคาไม่วิ่งไปไหนมาก)


  ความสัมพันธ์ของแต่ละ สกุลเงิน ที่นิยมเทรด

  เริ่มจาก EUR/USD เรียกกันย่อๆว่า Eu
  ถ้า Eu ดีดตัวแรงมักจะดึง Ej ไปตามทิศทางเดียวกันด้วยเสมอๆ

  GBP/USD เรียกย่อๆว่า Gu
  ถ้า Gu ดีดตัวแรงมักจะ ดึง Gj ไปตามทิศทางเดียวกันด้วยเสมอๆ

  EUR/GBP เรียกย่อๆว่า Eg
  ถ้า Eg ดีดตัวแรง จะเห็น Gu วิ่งตรงข้ามกับ Eg เสมอๆ

  USD/JPY เรียกย่อๆว่า Uj
  ถ้า Uj ดีดตัวแรงมักจะ Ej และ Gj ไปทิศทางเดียวด้วยเสมอๆ
  (โดยเฉพาะถ้า Eu Gu อยู่ในช่วงกราฟนิ่งๆ(sideway) แต่Ujมีแรงวิ่งมาก มักจะดึง Ej Gj ไปแรงๆเสมอๆ )

  Eu มักจะวิ่งไปทางทิศเดียวกับ Gu เสมอๆ โดยเฉพาะถ้าสองตัวนี้วิ่งไปแนวโน้มเดียวกันจะสังเกตุเห็นว่าวันนั่นตลาดจะเล่นง่าย เพราะเกิดแนวโน้มที่ชัดเจน และจะไปดึงให้สกุลอื่นๆมีแนวโน้มที่ชัดเจนตามด้วยเสมอๆ


  ธรรมชาติของการวิ่ง

  มักจะเห็นการวิ่งระหว่างช่วง ท้ายชั่วโมง กับ ต้นชั่วโมงเสมอๆ
  มักจะวิ่งตอนปลายนาทีระหว่าง นาทีที่45 ถึงต้นชั่วโมงช่วง 15นาทีแรก
  และมักจะไปหยุด(พักตัว)วิ่งช่วงระหว่างนาทีที่ 25-40 ของในหนึ่งชั่วโมง โดยประมาณจากการศึกษาธรรมชาติ

  การวิ่งของสกุลเงินแต่ละตัวนั่น โดยเฉลี่ย 1 สัปดาห์ 5 วันของการเทรด มักจะวิ่งโดยมีแนวโน้มและจับจังหวะไม่ยาก ประมาณ 2-3 วันต่อสัปดาห์แค่นั่น
  ที่เหลือส่วนใหญ่จะเป็นช่วง สวิงไปๆมาๆ นิ่งๆไม่ไปไหน
  ฉะนั่นในหนึ่งสัปดาห์ต้องวางแผนและมองภาพรวมให้ออกก่อนเสมอๆ

  ในรอบ 1 เดือนนั่นจะมีให้เทรดทั้งหมด 4 สัปดาห์
  ช่วงต้นเดือนมักจะเล่นยากเสมอๆ(กราฟไม่ค่อยไปไหน)
  ส่วนช่วงกลางเดือนมักจะมีจังหวะไม่ยาก และปลายเดือนก็มักจะเล่นไม่ยากเช่นกัน

  ต่อไปก็มาดูกันว่า ว่าธรรมชาติของการวิ่งระดับ
  1m 5m 15m 30m 1h 4h 1d ว่าธรรมชาติการวิ่งเป็นอย่างไร


  เริ่มต้นฝีกสังเกตธรรมชาติของกราฟระดับ M1

  ดูธรรมชาติของจากเริ่มต้นไปถึงสุดทางวิ่งเท่าไหร่
  ดูธรรมชาติของเวลาว่าการกินเวลาของช่วงเริ่มต้นไปจนสุดกินเวลาเท่าไหร่
  ฝึกดูจังหวะพักตัวมักจะพักตัวที่เวลาไหน นาทีที่เท่าไหร่
  ฝึกดูว่าจังหวะไหนเหมาะสมกับการเข้าไปเล่น จังหวะไหนควรรอ
  ธรรมชาติของเวลาและการขึ้น การลง มักจะเกิดซ้ำๆให้เห็นบ่อยๆ
  (โดยมองหลักความน่าจะเป็นควบตาม)

  โดยเฉลี่ยระดับการวิ่งของกราฟที่ 1 นาทีวิ่งได้ตั้งแต่ 5 จุด - 100ต้นๆโดยประมาณต้องดูให้ออกก่อนว่าแนวโน้มที่เกิดขึ้นเป็นแบบใหญ่ แบบเล็ก แบบย่อย ต่อหนึ่งรอบการวิ่ง
  โดยการกินเวลาจะอยู่ระดับโดยเฉลี่ยที่ สิบนาทีขึ้นไปแต่ไม่เกินสองชั่วโมงต่อหนึ่งรอบการวิ่งของแบบแนวโน้มใหญ่ เล็กและย่อย • เริ่มต้นฝึกสังเกตธรรมชาติของกราฟระดับ M5

  ดูธรรมชาติของจากเริ่มต้นไปถึงสุดทางวิ่งเท่าไหร่
  ดูธรรมชาติของเวลาว่าการกินเวลาของช่วงเริ่มต้นไปจนสุดกินเวลาเท่าไหร่
  ฝึกดูจังหวะพักตัวมักจะพักตัวที่เวลาไหน นาทีที่เท่าไหร่
  ฝึกดูว่าจังหวะไหนเหมาะสมกับการเข้าไปเล่น จังหวะไหนควรรอ
  ธรรมชาติของเวลาและการขึ้น การลง มักจะเกิดซ้ำๆให้เห็นบ่อยๆ
  (โดยมองหลักความน่าจะเป็นควบตาม)

  โดยเฉลี่ยระดับการวิ่งของกราฟที่ 5 นาทีวิ่งได้ตั้งแต่ 20 จุด -100 ต้นๆ โดยประมาณต้องดูให้ออกก่อนว่าแนวโน้มที่เกิดขึ้นเป็นแบบใหญ่ แบบเล็ก แบบย่อย ต่อหนึ่งรอบการวิ่ง
  โดยการกินเวลาจะอยู่ระดับโดยเฉลี่ยตั้งแต่ ครึ่งชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่เกิน 3-4 ชั่วโมง ต่อหนึ่งรอบการวิ่งของแบบแนวโน้มใหญ่ เล็กและย่อย • เริ่มต้นฝึกสังเกตธรรมชาติของกราฟระดับ M15

  ดูธรรมชาติของจากเริ่มต้นไปถึงสุดทางวิ่งเท่าไหร่
  ดูธรรมชาติของเวลาว่าการกินเวลาของช่วงเริ่มต้นไปจนสุดกินเวลาเท่าไหร่
  ฝึกดูจังหวะพักตัวมักจะพักตัวที่เวลาไหน นาทีที่เท่าไหร่
  ฝึกดูว่าจังหวะไหนเหมาะสมกับการเข้าไปเล่น จังหวะไหนควรรอ
  ธรรมชาติของเวลาและการขึ้น การลง มักจะเกิดซ้ำๆให้เห็นบ่อยๆ
  (โดยมองหลักความน่าจะเป็นควบตาม)
  โดยเฉลี่ยระดับการวิ่งของกราฟที่15นาทีวิ่งได้ตั้งแต่ 30 จุดถึง100-200จุด โดยประมาณต้องดูให้ออกก่อนว่าแนวโน้มที่เกิดขึ้นเป็นแบบใหญ่ แบบเล็ก แบบย่อยต่อหนึ่งรอบการวิ่ง
  โดยการกินเวลาจะอยู่ระดับโดยเฉลี่ยที่ ครึ่งชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่เกินหนึ่งวันต่อหนึ่งรอบการวิ่งของแบบแนวโน้มใหญ่ เล็กและย่อย


 • เริ่มต้นฝึกสังเกตธรรมชาติของกราฟระดับ M30

  ดูธรรมชาติของจากเริ่มต้นไปถึงสุดทางวิ่งเท่าไหร่
  ดูธรรมชาติของเวลาว่าการกินเวลาของช่วงเริ่มต้นไปจนสุดกินเวลาเท่าไหร่
  ฝึกดูจังหวะพักตัวมักจะพักตัวที่เวลาไหน นาทีที่เท่าไหร่
  ฝึกดูว่าจังหวะไหนเหมาะสมกับการเข้าไปเล่น จังหวะไหนควรรอ
  ธรรมชาติของเวลาและการขึ้น การลง มักจะเกิดซ้ำๆให้เห็นบ่อยๆ
  (โดยมองหลักความน่าจะเป็นควบตาม)

  โดยเฉลี่ยระดับการวิ่งของกราฟที่ 30 นาทีวิ่งได้ตั้งแต่ 50 จุดขึ้นไปถึง 400 จุด โดยประมาณต้องดูให้ออกก่อนว่าแนวโน้มที่เกิดขึ้นเป็นแบบใหญ่ แบบเล็ก แบบย่อย ต่อหนึ่งรอบการวิ่ง
  โดยการกินเวลาจะอยู่ระดับโดยเฉลี่ย 1 วันขึ้นไปแต่ไม่เกิน 5 วันต่อหนึ่งรอบการวิ่งของแบบแนวโน้มใหญ่ เล็กและย่อย • เริ่มต้นฝึกสังเกตธรรมชาติของกราฟระดับ H1

  ดูธรรมชาติของจากเริ่มต้นไปถึงสุดทางวิ่งเท่าไหร่
  ดูธรรมชาติของเวลาว่าการกินเวลาของช่วงเริ่มต้นไปจนสุดกินเวลาเท่าไหร่
  ฝึกดูจังหวะพักตัวมักจะพักตัวที่เวลาไหน นาทีที่เท่าไหร่
  ฝึกดูว่าจังหวะไหนเหมาะสมกับการเข้าไปเล่น จังหวะไหนควรรอ
  ธรรมชาติของเวลาและการขึ้น การลง มักจะเกิดซ้ำๆให้เห็นบ่อยๆ
  (โดยมองหลักความน่าจะเป็นควบตาม)

  โดยเฉลี่ยระดับการวิ่งของกราฟที่ 1 ชั่วโมงวิ่งได้ตั้งแต่ 100 จุดขึ้นไปถึง 600 จุดโดยประมาณต้องดูให้ออกก่อนว่าแนวโน้มที่เกิดขึ้นเป็นแบบใหญ่ แบบเล็ก แบบย่อย ต่อหนึ่งรอบการวิ่ง
  โดยการกินเวลาจะอยู่ระดับโดยเฉลี่ย 2 วันขึ้นไปแต่ไม่เกิน 6 วันต่อหนึ่งรอบการวิ่งของแบบแนวโน้มใหญ่ เล็กและย่อย

 • เริ่มต้นฝึกสังเกตธรรมชาติของกราฟระดับ H4

  ดูธรรมชาติของจากเริ่มต้นไปถึงสุดทางวิ่งเท่าไหร่
  ดูธรรมชาติของเวลาว่าการกินเวลาของช่วงเริ่มต้นไปจนสุดกินเวลาเท่าไหร่
  ฝึกดูจังหวะพักตัวมักจะพักตัวที่เวลาไหน นาทีที่เท่าไหร่
  ฝึกดูว่าจังหวะไหนเหมาะสมกับการเข้าไปเล่น จังหวะไหนควรรอ
  ธรรมชาติของเวลาและการขึ้น การลง มักจะเกิดซ้ำๆให้เห็นบ่อยๆ
  (โดยมองหลักความน่าจะเป็นควบตาม)

  โดยเฉลี่ยระดับการวิ่งของกราฟที่ 4 ชั่วโมงวิ่งได้ตั้งแต่ 200 จุดขึ้นไปถึง 2500 จุดโดยประมาณต้องดูให้ออกก่อนว่าแนวโน้มที่เกิดขึ้นเป็นแบบใหญ่ แบบเล็ก แบบย่อย ต่อหนึ่งรอบการวิ่ง
  โดยการกินเวลาจะอยู่ระดับโดยเฉลี่ย 5 วันขึ้นไปจนถึงระดับหนึ่งเดือนต่อหนึ่งรอบการวิ่งของแบบแนวโน้มใหญ่ เล็กและย่อย • เริ่มต้นฝึกสังเกตธรรมชาติของกราฟระดับ D1

  ดูธรรมชาติของจากเริ่มต้นไปถึงสุดทางวิ่งเท่าไหร่
  ดูธรรมชาติของเวลาว่าการกินเวลาของช่วงเริ่มต้นไปจนสุดกินเวลาเท่าไหร่
  ฝึกดูจังหวะพักตัวมักจะพักตัวที่เวลาไหน นาทีที่เท่าไหร่
  ฝึกดูว่าจังหวะไหนเหมาะสมกับการเข้าไปเล่น จังหวะไหนควรรอ
  ธรรมชาติของเวลาและการขึ้น การลง มักจะเกิดซ้ำๆให้เห็นบ่อยๆ
  (โดยมองหลักความน่าจะเป็นควบตาม)


  โดยเฉลี่ยระดับการวิ่งของกราฟที่ 1 วันวิ่งได้ตั้งแต่ 500 จุดขึ้นไปถึง 3500 จุดโดยประมาณต้องดูให้ออกก่อนว่าแนวโน้มที่เกิดขึ้นเป็นแบบใหญ่ แบบเล็ก แบบย่อย ต่อหนึ่งรอบการวิ่ง
  โดยการกินเวลาจะอยู่ระดับโดยเฉลี่ย 1เดือนขึ้นไปจนถึงระดับ 4 เดือนต่อหนึ่งรอบการวิ่งของแบบแนวโน้มใหญ่ เล็กและย่อยShare on :

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

 
© Copyright เล่นหุ้นออนไลน์ง่ายๆ Forex Exness 2011 - Some rights reserved | Powered by Blogger.com.
คำเตือน:Blog นี้จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำและส่งเสริมเพื่อนๆชาวไทยทุกคนมารู้จักการลงทุนเก็งกำไรในตลาด Forex(ค่าเงิน) ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เงินของท่านงอกเงยที่เห็นผลเร็วที่สุดในโลกและเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในประเทศไทย แต่ก็ควรจำไว้ในใจเสมอว่าทุกสนามการลงทุนย่อมมีความเสียงเสมอ ควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดก่อนการลงทุน